Jak mohu zajistit, aby dlaždice byly rovné?

Jak mohu zajistit, aby dlaždice byly rovné?

Otázka:

<>

Odpověď: připravte podlahu, vystopujte a položte obklad na podlahu a upravte!

Chcete-li nainstalovat dlaždice na podlahu a dosáhnout nejlepších výsledků, postupujte podle níže uvedených kroků. Nejprve připravte půdu. Povrch, který má být obkladán, musí být rovný, čistý a suchý. Nezapomeňte ji vyhladit v případě silných nepravidelností a vysát prachem. Poté musí být podlaha sledována z pravého úhlu místnosti, nejlépe od prahu dveří k zadní stěně. Chcete-li zachovat rozvržení, můžete pokládat dlaždice bez jejich lepení. Poté naneste lepidlo na podlahu a položte dlaždice podél cesty. Pokaždé zkontrolujte, zda sledujete přímou linii, například pomocí pravítka. Upravte v případě chyby. Při řezání dlaždic položených podél stěny nezapomeňte vzít v úvahu šířku spáry. Nakonec nechte povrch zaschnout nejméně 24 hodin. Vy také, pošlete nám svou brico otázku