Jaké jsou nejméně hořlavé izolátory?

Jaké jsou nejméně hořlavé izolátory?

Otázka:

>

Odpověď: nejméně hořlavé izolátory jsou zařazeny do kategorie M0 podle francouzské klasifikace a A1, A2 nebo B do evropské klasifikace, jmenovitě například skleněná vlna nebo minerální vlna.

Izolátory musí mít ze zřejmých důvodů vynikající požární odolnost. K nalezení cesty kolem vás je k dispozici francouzská klasifikace, která klasifikuje izolátory do pěti kategorií: M0 nehořlavý (nejlepší), M1 hořlavý, M2 těžko hořlavý, M3 středně hořlavý a M4 snadno hořlavý. Úroveň klasifikace bude nutně vyznačena na skladovaném produktu. Existuje také evropská klasifikace, která se řídí stejnou logikou, přičemž nejlepší produkty se zařazují do tříd A1, A2 a B. Nejméně doporučované v kategoriích C, D, E a F. Nejméně hořlavé (a nejekologičtější) izolátory ) jsou skleněná vlna a minerální vlna, stejně jako většina minerálních izolátorů.